Kontaktforum for Grunnskole

Kontaktforum grunnskole har hatt en flott kursdag i Molde.

Dyktige og engasjerte tillitsvalgte har fått diskutere viktige tema som Tariff2022  – Etter streiken, kva no? Ny opplæringslov , status for LK20  med fersk evalueringsrapport og  erfaringsutveksling læremiddelsituasjonen i de ulike kommunene. Læraren sine oppgaver og ansvar engasjerte stort.

Kontaktforum grunnskole sender varm støtte til de streikende i PBL. 

 

imagefz61a.png