Fylkeslaget støtter TV-aksjonen med 35 000 kroner

Søndag 23. oktober går TV-aksjonen NRK 2022 av stabelen. Vi oppfordrar alle våre medlemmer til å stille som bøssebærarar.

Inntektene til årets TV-aksjon i regi av NRK går i år til Leger Uten Grenser og DNDi (Neglected Diseases Initiative) sitt arbeid for å gje livreddande helsehjelp og medisine til menneske som treng det mest. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal er representert i fylkesaksjonsgruppa. Vi håpar så mange som muleg har anledning til å stille som bøssebærarar i sin heimkommune og om å støtte opp om lokale initiativ knytt til TV-aksjonen.