Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Frode Johan Varnes
Frode Johan Varnes

Leder

Avbildet: Tore Tomren
Tore Tomren

Nestleder

Avbildet: Gunvald Åsmund Fauske
Gunvald Åsmund Fauske

Medlem

Avbildet: Heidi Gjelstenli
Heidi Gjelstenli

Medlem

Avbildet: Gunn Arnhild Hamnes
Gunn Arnhild Hamnes

Medlem

Avbildet: Solveig Hestnes
Solveig Hestnes

Medlem

Avbildet: Mari Nalbant Karadash
Mari Nalbant Karadash

Medlem

Avbildet: Anita Sæheim Kjelsvik
Anita Sæheim Kjelsvik

Medlem

Avbildet: Håvard Siem
Håvard Siem

Medlem

Avbildet: Gunvald Åsmund Fauske
Gunvald Åsmund Fauske

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Gunn Arnhild Hamnes
Gunn Arnhild Hamnes

HTV KS kommune

Avbildet: Mari Nalbant Karadash
Mari Nalbant Karadash

HTV KS kommune

Avbildet: Torill Ringstad Sælen
Torill Ringstad Sælen

HTV, BUF Direktoratet