Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Jørgen Vik Våge
Jørgen Vik Våge

Leder

Avbildet: Ole Per Kragset
Ole Per Kragset

Nestleder

Avbildet: Geir Nielsen
Geir Nielsen

Medlem

Avbildet: Silje Nielsen Ruud
Silje Nielsen Ruud

Medlem

Avbildet: Ingvill Lillebø Slettestøl
Ingvill Lillebø Slettestøl

Medlem


Avbildet: Tove Ekremsæter
Tove Ekremsæter

Leder av lederråd


Avbildet: Ole Per Kragset
Ole Per Kragset

HTV KS kommune

Avbildet: Jørgen Vik Våge
Jørgen Vik Våge

HTV KS kommune