Styre og hovedtillitsvalgte

Tingvoll

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Toril Marie Romfo

Leder

Medlemmer

profileicon

Karl Egil Brunstad

Medlem
profileicon

Jorunn Marie Gjul

Medlem
profileicon

Ola Brage Nastad

Medlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Gunn Tove Aksnes

HTV-KS-K