Styre og hovedtillitsvalgte

Surnadal

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Jan Terje Moen

Leder
profileicon

Carina Dønheim Snekvik

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Arne Landsem

Medlem
profileicon

Jens Nervik

Medlem
profileicon

Sigrid Schei

Medlem
profileicon

Mona Stenberg

Medlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Lisbet Gausen

HTV-KS-K
profileicon

Jan Terje Moen

HTV-KS-K