Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Eli Smisetfoss
Eli Smisetfoss

Leder

Avbildet: Terje Tangen Eliassen
Terje Tangen Eliassen

Nestleder

Avbildet: Ellen Anne Almhjell
Ellen Anne Almhjell

Medlem

Avbildet: Ingrid Bruset
Ingrid Bruset

Medlem

Avbildet: Ingunn Forseth Haugen
Ingunn Forseth Haugen

Medlem

Avbildet: Berit Rolandsen
Berit Rolandsen

Medlem

Avbildet: Trine Solem
Trine Solem

Medlem

Avbildet: Annette Hanstad Sæther
Annette Hanstad Sæther

Medlem

Avbildet: Unni Vatten
Unni Vatten

Medlem

Avbildet: Annette Hanstad Sæther
Annette Hanstad Sæther

Kontaktperson BHG

Avbildet: Trine Solem
Trine Solem

Kontaktperson GSK

Avbildet: Berit Rolandsen
Berit Rolandsen

Kontaktperson VGO

Avbildet: Ingunn Forseth Haugen
Ingunn Forseth Haugen

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Eli Smisetfoss
Eli Smisetfoss

HTV KS kommune

Avbildet: Ivar Sten
Ivar Sten

HTV KS kommune