Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Kristin Roksvaag Dalheim
Kristin Roksvaag Dalheim

Leder

Avbildet: Lena Osen Tuven
Lena Osen Tuven

Nestleder

Avbildet: Trine Andersen
Trine Andersen

Medlem

Avbildet: Jannicke Gjøstøl
Jannicke Gjøstøl

Medlem

Avbildet: Ingunn Hjelkrem
Ingunn Hjelkrem

Medlem

Avbildet: Mette Spange
Mette Spange

Medlem

Avbildet: Kari Anne Sætran Stensø
Kari Anne Sætran Stensø

Medlem

Avbildet: Hanne Roksvåg Stensø
Hanne Roksvåg Stensø

1. varamedlem

Avbildet: Kari Anne Sætran Stensø
Kari Anne Sætran Stensø

HTV KS kommune