Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Kjetil Gabrielsen Heinåli
Kjetil Gabrielsen Heinåli

Leder

Avbildet: Trond Aursand
Trond Aursand

Nestleder

Avbildet: Eva Karin Gråberg
Eva Karin Gråberg

Medlem

Avbildet: Arnt Kotsbakk
Arnt Kotsbakk

Medlem

Avbildet: Liv Kristin Rasmussen
Liv Kristin Rasmussen

Medlem

Avbildet: Synnøve Solheim
Synnøve Solheim

Medlem

Avbildet: Kjetil Sæther
Kjetil Sæther

Medlem


Avbildet: Kjetil Sæther
Kjetil Sæther

Kontaktperson BHG

Avbildet: Synnøve Solheim
Synnøve Solheim

Kontaktperson FAS


Avbildet: Kjetil Gabrielsen Heinåli
Kjetil Gabrielsen Heinåli

HTV KS kommune