Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Elin Moe
Elin Moe

Leder

Avbildet: Haakon Just Martinsen
Haakon Just Martinsen

Nestleder

Avbildet: Agnar Aase
Agnar Aase

Medlem

Avbildet: Terje Andre Austnes
Terje Andre Austnes

Medlem

Avbildet: Christoffer Andre Nordstrand
Christoffer Andre Nordstrand

Medlem

Avbildet: Linn Raknes
Linn Raknes

Medlem


Avbildet: Haakon Just Martinsen
Haakon Just Martinsen

HTV KS kommune

Avbildet: Elin Moe
Elin Moe

HTV KS kommune