Årsmøte for lokallaget Giske

Årsmøtet er det øvste organet i lokallaget. Dei skal vere med å bestemme kven som blir vald til å representere medlemmane i råd og utval. I tillegg er det ein fin møteplass for medlemmar, og ein har høve til å få meir kjennskap og påverke dei som sit i styret.

 

Publisert: Publisert: 23.03.2017