Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Stian Hjertvik
Stian Hjertvik

Leder

Avbildet: Solgunn Brunvoll
Solgunn Brunvoll

Nestleder

Avbildet: Sissel Oliv Garseth
Sissel Oliv Garseth

Styremedlem

Avbildet: Signe Karin Gjerstad
Signe Karin Gjerstad

Styremedlem

Avbildet: Irene Bonsaksen Hagås
Irene Bonsaksen Hagås

Styremedlem

Avbildet: Merethe Ilestad Varhaugvik
Merethe Ilestad Varhaugvik

Styremedlem

Avbildet: Stian Hjertvik
Stian Hjertvik

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Bjørnar Sættem
Bjørnar Sættem

1. varamedlem

Avbildet: Christina Elisabeth Salminen
Christina Elisabeth Salminen

2. varamedlem

Avbildet: Stian Hjertvik
Stian Hjertvik

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Stian Hjertvik
Stian Hjertvik

HTV, Aukra Kommune