Det begynner å bli svært krevende

Christina Niemi Mølstad, kontaktperson UH og hovedtillitsvalgt ved Høgskolen i Innlandet var på talerstolen onsdag i saken om mer relevante lærerutdanninger. Hun ba alle om å engasjere seg for finansieringen av sektoren, og lærerutdanningene spesielt.

Hun var glad for at det i sentralstyrets innledning til saken ble tatt opp økonomien til UH sektoren.

- Det har vært ganske dårlige år, og det blir dårligere. I Innlandet har vi også dårligere økonomi enn andre på grunn av noen spesielle ordninger. Når vi fikk 5 årig lærerutdanning ble ikke denne fullfinansiert. Dette har vært krevende og allerede da ble økonomien dårligere. I tillegg ble vi pålagt å betale strøm, sa hun fra talerstolen.

Hun påpekte at lærerutdanningene er dyrere utdanninger fordi utdanningen inneholder praksis.

- Så er det slik at praksis ikke kompenseres fra sentralt nivå. Noe som fører til dårligere øvingslæreravtaler. Dette, i tillegg til at vi fikk færre studenter, har gjort at vi blant annet kutter timene til emner. Det igjen fører til at enten må de ansatte jobbe fortere eller så må studentene få mindre. Dette, kombinert med at vi i årets statsbudsjett har fått færre øremerkete midler til lærerutdanningene gjør at vi må konkurrere med andre fakulteter og programmer for å få midler. Vi har en dyrere utdanning, på grunn av praksis. Vi skal være en profesjonsutdanning. Dette begynner å bli ekstremt krevende og derfor ber jeg alle i Utdanningsforbundet engasjerer seg i finansieringen av lærerutdanningen, sa hun.

Dette begynner å bli ekstremt krevende og derfor ber jeg alle i Utdanningsforbundet engasjerer seg i finansieringen av lærerutdanningen.

Samisk språk og kultur

Hun tok også opp samisk språk og kultur fra talerstolen i debatten. Her foreslo hun et tillegg i teksten i Vi utdanner Norge som lyder som følger (tilleggsforslag i kursiv) «Utdanningsforbundet skal arbeide for å videreutvikle de profesjonsfaglige elementene i lærerutdanningene og styrke den faglige kjernen og relevansen for yrkesutøvelse, inkludert kunnskap om samisk og nasjonale minoriteters språk og kultur.

- I dag har vi kommet ved et veiskille våre barn, barnebarn og oldebarn vil snakke om. Første steg er allerede tatt. Antheeksi (kvensk), Gaatesjen (sørsamisk), Ándagassi (nordsamisk) -Unnskyld. På universitet- og høgskolerådets seminar om forsoning gjennom kunnskap snakket sametingsrådets medlem Mikkel Eskil Mikkelsen om at Utdanningsforbundet har gått foran og sagt unnskyld til samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Han brukte oss som eksempel for andre. Det vi gjør blir lagt merke til. 31% av de under 30 år i Norge kan svært lite eller ganske lite om samer, og de lærte lite av dette i grunnskolen. Lærerutdanning blir fremhevet som et svært viktig element av forsoningen fremover. Jeg opplever at dette er et arbeid i kraftig motvind. Jeg understreker igjen. Vi er ved ett veiskille. Dette må vi få skriftlig inn i vår politikk for at det skal bli en realitet, sa hun blant annet fra landsmøtets talerstol.

Lærerutdanning blir fremhevet som et svært viktig element av forsoningen fremover. Jeg opplever at dette er et arbeid i kraftig motvind. Jeg understreker igjen. Vi er ved ett veiskille.