Når det stormer

Linn Sander er ny som lokallagsleder. Vervet overtok hun 1. oktober i fjor. I løpet av noen korte uker i februar og mars får hun brått erfaringer andre er foruten i mange år i verv. På vei til storkurs på Lillehammer får hun beskjed om at rektor og assisterende rektor ved Glommasvingen skole har sagt opp sine stillinger. Det var starten på en hektisk tid.

Linn Sander er 37 år og barnehagelærer. Hun jobber i en barnehage i Sør-Odal som pedagogisk leder. I denne barnehagen har hun vært arbeidsplasstilllitsvalgt fra 2020. Før dette jobbet hun i en privat barnehage i en annen kommune. Hun startet i lokallagsstyret i høst som kontaktperson barnehage før hun overtok lederrollen første oktober. Motivasjonen for å gjøre jobben som lokallagsleder var stor.

- Det er viktig at man får hjelp fra fagforeningen sin om man trenger det. Det er en trygghet å vite at en får hjelp dersom en opplever utfordringer på arbeidsplassen sin. Utdanningsforbundet er en stor organisasjon som er parat til å hjelpe i ulike utfordringer. Det hender at man trenger et solid apparat i ryggen av ulike årsaker. Det er derfor mange er organisert og derfor jeg er medlem av Utdanningsforbundet. Jeg hadde lyst til å være en del av dette apparatet for andre. Derfor tok jeg på meg rollen som lokallagsleder i Sør-Odal, sier hun.

Nasjonal oppmerksomhet

Mens Linn og andre tillitsvalgte var på vei til åpning av storkurs, skjedde det ting på Glommasvingen skole. Da nyheten om at ledelsen hadde sagt opp sprakk, var det mange lærere som ikke møtte opp på jobb. Det visste de tillitsvalgte ingenting om. Dette ble raskt en sak for nasjonale medier. I løpet av noen korte timer hadde hun som nyvalgt leder både NRK, VG og Dagbladet på telefonen, i tillegg til lokale medier. Det var en ny opplevelse.

- Jeg må innrømme at de første samtalene med journalistene var ubehagelige. Jeg visste ikke hva som hadde skjedd og var ikke forberedt på det store trykket som kom. Jeg kjente meg preget av de første samtalene, og kjente at dette er jeg ikke klar for. Heldigvis var fylkesleder Thore Johan Nærbøe den første jeg så da jeg kom ned i møtesalen. Både jeg, og den helt ferske arbeidsplasstillitsvalgte ved Glommasvingen skole fikk en samtale med fylkesledelsen. Her fikk vi satt ting litt på plass. Det gjorde godt, sier hun.

Siden lærere ikke møtte på jobb, ble KS sentralt involvert. Det var mange telefoner og hektisk informasjonsinnhenting.

- Vår hovedtillitsvalgt var ikke på kurs, men var på jobb. Hun fikk gitt noe informasjon til oss som satt på Lillehammer. Jeg fikk utrolige mange telefoner og eposter. Jeg vurderte faktisk å ta av meg navnelappen slik at ikke journalister skulle ta kontakt med meg i gangene på hotellet. Sett i etterkant var det en ganske surrealistisk opplevelse, sier hun.

Dialog med politikere

Vel tilbake til Sør-Odal etter de første dagers oppmerksomhet var det mye å ta tak i. Det var mye pågang fra politikere, foreldre og medlemmer.

Det er historier om samhold. De er 100 stykker der, og jeg opplever at samholdet er som et flettet skinnbelte. Det berører meg.Linn Sander

- Møtene med medlemmene på Glommasvingen skole har berørt meg. Jeg har hørt historier om lærere som har hatt det vanskelig. Om lærere som har slått ring rundt en ledelse som gikk av. Om lærere som strekker seg langt i en vanskelig situasjon slik at elevene skal få den undervisningen de har krav på. Det er historier om samhold. De er 100 stykker der, og jeg opplever at samholdet er som et flettet skinnbelte. Det berører meg, sier hun.

Ordføreren hadde i lokalavisa sagt at han ville gå i dialog, så Linn tok han på ordet og inviterte til dialogmøte med alle medlemmene.

- Gjennom denne prosessen så har vi fått etablert samarbeid med mange politikere. Vi har vist at vi vil bidra til å videreutvikle Glommasvingen skole, og vi har fått satt ord på de utfordringene som finnes. For det finnes utfordringer. Prosessen er heller ikke over og det er fortsatt en lang vei å gå. Samtidig er dette fellesskapet som er oppstått viktig for å finne veien videre sammen, sier hun.

Viktige erfaringer

Linn har sovet om natta. Hun forteller allikevel at saken og prosessen har krevd sitt og at det nok har forstyrret nattesøvnen. Hun tenker mye på lærerne ved skolen.

- Jeg vet av tidligere erfaringer hvordan det er å ikke ha det bra på jobb. Ingen skal grue seg til å gå på jobb. Vi har fått satt ord på akkurat det. Jeg har fått tekstmeldinger fra folk jeg ikke kjenner hvor det står «Tusen takk». Det varmer. Jeg opplever at folk heier på meg i butikken. Det er så mye godhet der ute blant folk. Og det gir meg styrke, sier hun.

Hun innrømmer at selv om det var hektisk mens det stod på som verst, ville hun ikke valgt det bort.

- Vi er flere nye folk i styret, og vi er et styre sammensatt av flere ulike folk. Dette har skapt samhold og det har skapt en herlig og ærlig dialog. Vi står fortsatt midt i det, saken er ikke ferdig. Organisasjonen er stor, men også tett på. Jeg har fått den hjelpen jeg har etterspurt og omsorg og gode muligheter til refleksjon sammen med blant annet fylkeslaget. Fylkesleder Thore Johan har vært her fra dag en, og han har vært synlig for medlemmene. Det er viktig. Det er tydelig at det er Utdanningsforbundet som har tatt tak. Det tenker jeg vi kan være stolte av, sier hun.

På strak arm

Fylkesleder Thore Johan Nærbøe har fulgt Glommasvingen skole en stund, og vært en sparringspartner for lokallaget fra første stund. Han har stor respekt for det arbeidet som Linn har gjort.

- Linn har virkelig fått prøve seg tidlig i vervet som lokallagsleder. Men hun har tatt denne oppgaven på strak arm, og jeg har stor respekt for den innsatsen hun har lagt ned. Sett fra mitt ståsted, er dette et bevis på hvorfor man skal være fagorganisert. Utdanningsforbundet Sør-Odal, med alle sine tillitsvalgte, har vært den voksne i rommet og er den som forsøker finne løsninger, sier han.

Han mener at kommunen nå må gjøre det som er nødvendig for å bidra til å løse situasjonen ved skolen.

- Denne situasjonen som lærerne ved Glommasvingen har havnet i, skulle vært unngått. Langvarig underfinansiering, manglende lederstøtte fra skoleeier og manglende arbeidsbetingelser for å gjøre jobben sin har ført til at skolen er der den er nå. Det krever mye og intenst arbeid fra skoleeier for å bidra til at skuta kommer tilbake på kurs, sier han.

Thore Johan har vært med i møter med de ansatte ved Glommasvingen. I likhet med Linn ser han ansatte som vil det beste for skolen sin.

- Min oppfatning er at skolen har ansatte som bryr seg om arbeidsplassen sin, som bryr seg om elevene sine og som oppriktig ønsker å gjøre en god jobb. Det er ikke de ansatte dette står på. Men da krever det at systemet rundt bretter opp ermene sine og tar de takene som trengs, sier han.