Linn Therese vil bidra i sentralstyret

Linn Therese Myhrvold, lokallagsleder og hovedtillitsvalgt i Østre-Toten skal på sitt første landsmøte. Under landsmøtet kan hun bli valgt til sentralstyremedlem. Det blir avgjort i løpet av onsdag neste uke.

Linn Therese var foreslått til sentralstyret av fylkesstyret i forkant av årsmøtene. Under årsmøtet til Utdanningsforbundet Innlandet i mai ble hun også foreslått som nestleder i organisasjonen. Etter alle formelle nominasjoner og etter at valgkomiteen har levert sin innstilling er hun innstilt som styremedlem i det nye sentralstyret. Det er Linn Therese veldig glad for.

- Jeg er veldig motivert for å bidra inn i sentralstyret på mange områder. Først og fremst handler motivasjonen min om å få mulighet til å bidra i arbeidet med å ivareta alle medlemmene våre i Utdanningsforbundet, og å være med på å utvikle organisasjonen vår videre. Mange av medlemmene våre opplever å stå i et uholdbart arbeidspress, vi ser at utdanningssektoren finansieres for dårlig og at politikerne ikke klarer å følge opp de høye ambisjonene og målene de setter med rammer hvor vi kan lykkes med å oppfylle samfunnsmandatet vårt. I tillegg blir vi nedprioritert i lønnsoppgjørene, på tross av kjempestore skjevheter i lønnsnivå sammenlignet med yrkesgrupper med lik utdanningslengde i privat sektor. Vi som jobber i kvinnedominerte yrker i offentlig sektor har også krav på og behov for et helsefremmende arbeidsmiljø, og det skulle bare mangle at vi også blir verdsatt lønnsmessig for den høye utdanningen og kompetansen vår. Her må det store endringer til, og jeg er veldig motivert for å bidra i det arbeidet, sier hun.

Først og fremst handler motivasjonen min om å få mulighet til å bidra i arbeidet med å ivareta alle medlemmene våre i Utdanningsforbundet, og å være med på å utvikle organisasjonen vår videre.

Linn Therese Myhrvold

Det er mange oppgaver som kan stå på ønskelista dersom hun kommer inn i sentralstyret. I perioden som har vært har hun vært medlem i Utvalg for utdanningspolitikk som hun synes har vært veldig lærerikt og spennende. I disse utvalgene er det også medlemmer rett fra klubbnivå, og hun kunne godt tenke seg å følge en av utvalgene om hun blir valgt inn.

- Jeg er egentlig veldig åpen for alt, og mener selv at jeg har et bredt engasjement og en allsidighet som kan passe til mange oppgaver. Medlemsstemmen, og å være i kontakt og på bølgelengde med denne, er svært viktig for meg. Derfor kan kontaktforum grunnskole være en spennende og viktig arena, som det ville være interessant å få følge, i tillegg til noen av utvalgene. Her opplever jeg også at det er en god forankring ut mot grasrota da medlemmene i råd og utvalg ikke nødvendigvis er tillitsvalgte. Derfor synes jeg også det kunne vært kjempespennende å få følge et eller flere av disse. Mest av alt håper jeg selvsagt at det blir gode muligheter til å reise ut på besøk til fylker og lokallag, for å møte medlemmer og ha en god dialog rundt hva som opptar dem, og kunne bruke dette i arbeidet. Jeg liker også å delta i forhandlinger, og jeg har fått øynene veldig opp for internasjonalt arbeid etter jeg deltok på Genèveskolen i fjor og kunne også tenkt meg å være involvert i dette, sier hun.

Det første landsmøtet

Det er Linn Therese sitt første landsmøte. For fire år siden fulgte hun streamingen og synes det var spennende. Hun er glad for at hun i år har mulighet til å delta i landsmøtesalen.

- Jeg gleder meg aller mest til alle de gode diskusjonene vi skal ha, når vi skal ut og videreutvikle politikken vår. Jeg synes det er mange gode og viktige saker på agendaen og det er vanskelig å velge hvilken sak som er viktigst. Likevel, om jeg skulle fremheve bare én sak, vil det være «Lærerrolla og laget rundt barn, unge og vaksne». Den tar blant annet opp i seg det massive ansvaret vi lærere opplever å ha blitt pålagt over tid, og hvordan dette skal avgrenses, viktigheten av lærerutdannede lærere og det store behovet for å få inn andre yrkesgrupper med annen kompetanse enn vi lærere har. Jeg opplever at denne saken fanger opp mange av diskusjonene som vi vet har foregått ute i klubbene og på arbeidsplassene over tid, og jeg håper å kunne bidra til å løfte stemmen herfra inn på landsmøtet, sier hun.

Jeg gleder meg aller mest til alle de gode diskusjonene vi skal ha, når vi skal ut og videreutvikle politikken vår.

Hun er godt fornøyd med forberedelsene i delegasjonen.

- Innlandsdelegasjonen er en god blanding av erfarne og nye landsmøtedelegater, og vi begynte tidlig i høst med faste møter. Vi har diskutert sakene i fellesskap, jobbet med endringsforslag og hatt stort fokus på hvordan vi skal ivareta vedtakene fra vårt eget fylkesårsmøtet under landsmøtet. Jeg opplever at det har vært god takhøyde, åpenhet og stort engasjement, sier hun.

Hun håper også at Innlandsdelegasjonen klarer å påvirke sakene i den retningen som Innlandet mener er viktig.

- Mitt håp er at Innlandsdelegasjonen klarer å få landsmøtet med på at finansiering av utdanningssektoren må spisses og styrkes i vår politikk. Jeg håper også at vi lykkes med å få landsmøtet med på at det er nødvendig å jobbe mer med hvordan lederrollen har utviklet seg de senere årene. Jeg håper at vi får støtte for at praksislærere må sikres bedre vilkår og at vi lykkes med å få frem at det fortsatt et behov for å se på hvordan organisasjonstillitsvalgte i små lokallag kan få bedre arbeidsforutsetninger. Vi er en god gjeng med tonnevis av engasjement, så jeg er helt sikker på at Innlandsdelegasjonen vil være godt synlig og hørbar fra talerstolen, sier hun.

Interesse i lokallagene

Linn Therese er en aktiv lokallagsleder og har mye kontakt med tillitsvalgte i lokallagene. Hun tror at det er interesse for landsmøtet på lokallagsnivå. Det har vært gode diskusjoner om sakene på mange lokallagsårsmøter. At landsmøtet streames og tas opp gjør at alle medlemmer kan se på diskusjonene i sanntid. Sakene diskuteres gjennom hele dagen, samt ettermiddag og kveld, så mulighet til å få med seg diskusjonene er til stede for alle medlemmer.

- Saken om lærerrollen og laget rundt fenger mange. Det er godt engasjement knyttet til seniorpolitiske tiltak som virkemiddel for å beholde lærere i jobb. Man er opptatt av lønnsmessig uttelling for kompetanse, det diskuteres stadig om nasjonale prøver og eksamen og mange er selvsagt opptatt av hvordan KS har behandlet lærerprofesjonen over lang tid, for å nevne noe. Det er veldig positivt at landsmøtet og sakene er lagt lett tilgjengelig på nettsidene våre, det gjør det enkelt å finne frem, følge med og følge opp, sier hun.

Linn Therese er blant de yngste på landsmøtet med sine 34 år. Hun hadde gjerne sett at det var flere unge delegater, og gjerne enda yngre enn hun selv er.

- Jeg har selvsagt stor tiltro til at alle delegasjonene målbærer medlemsstemmene fra sine fylkeslag på en god måte, men likevel mener jeg vi risikerer å gå glipp av viktige perspektiver og innspill, som kunne kommet frem under debattene når det ikke er flere unge stemmer til stede. Hvis vi ønsker at unge medlemmer skal engasjere seg og se større nytteverdi av å være organisert, at de skal stille som delegater og ta på seg tillitsverv, må vi også gi dem rom og mulighet til å slippe til. De unges medlemsstemme er også viktige når vi skal utvikle og videreutvikle politikken vår, sier hun.

Hun gleder seg til landsmøtet starter på mandag og er klar til å ta ordet fra landsmøtets talerstol. Hun har gode tips til en som kvier seg for å ta ordet under møtet.

- Det er lov å være nervøs, og det gjør ingenting om det synes eller høres. Husk at du er på hjemmebane, og at du snakker til medspillerne dine som vil deg godt. Tenk gjennom hva du vil få frem, og lag deg gode notater som du kan støtte deg på. Sparr gjerne litt med andre i delegasjonen din på forhånd, eller med andre delegater som du kjenner. Vær trygg på at din stemme og innsikt er like betydningsfull som de andres. Kanskje kan du være en som inspirerer andre som også kvier seg litt til å tørre å ta ordet, sier hun.