Likelønnsdagen 2023

I dag er det likelønnsdagen og det er ingen grunn til å gratulere. Fra og med i dag jobber kvinner i prinsippet gratis.

Kvinner tjener i gjennomsnitt 87,5% av det menn gjør. Basert på dette jobber kvinner i prinsippet gratis ut året fra 16. november. Nestleder i Utdanningsforbundet Innlandet, Torill Beitdokken mener det er viktig å markere dagen.

- Det er absolutt ingen grunn til å gratulere med denne dagen, men desto viktigere å markere den. Kvinnedominerte grupper i offentlig sektor er systematisk lavere lønnet enn mannsdominerte yrker i privat sektor. Hvis man også går inn i tall ser man at likelønnsgapet vokser med utdanningsnivå. Dette rammer også menn som er ansatt i kvinnedominerte grupper. Utfordringene må synliggjøres, ikke bare i lønnsoppgjørene, sier Torill.

I Norge er det er svært kjønnsdelt arbeidsmarked og de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor har vært svært lavt verdsatt over tid.

- Denne verdsettingsdiskrimineringen går i stor grad utover dem med høyere utdanning, som for eksempel lærere i barnehage og skole og sykepleiere. En styrer i en barnehage sa til meg en gang «Jo mindre barn, jo lavere lønn». Det er fortsatt sant og vi kan ikke akseptere at arbeid som i hovedsak utføres av kvinner systematisk verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn, sier Torill.

Hun mener at myndigheter og arbeidsgivere er nødt til å ta utfordringen på alvor, og er svært bekymret for rekrutteringen til de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor.

- Dersom lønnsgapet fortsetter vil problemene med å få tak i lærere, sykepleiere og ansatte til andre velferdsyrker forsterkes. Vi ivaretar svært viktige samfunnsoppgaver og vi som land er helt avhengig av rekrutteringen til disse velferdsyrkene også i årene som kommer, sier hun.

Les mer på unio sine hjemmesider.

Les også Unio leder Ragnhild Lieds kronikk om likelønnsdagen