KS svikter lærere i barnehage og skole

Fredag 17. januar ble Rikslønnsnemndas kjennelse etter lærerstreiken offentliggjort. Fylkesleder Thore Johan Nærbøe er svært skuffet over resultatet og mener dette forsterker konflikten mellom lærere og deres arbeidsgivere.

Kjennelsen legger til grunn at lærere i barnehage og skole får virkningsdato for tariffoppgjøret 2022 satt til 27.9. Dette er datoen som streiken ble stoppet av regjeringen med tvungen lønnsnemnd. Thore Johan mener det er oppsiktsvekkende at KS velger å prosedere på et virkningstidspunkt som bare forsterker mindrelønnsutvikling til lærere.

- Det er godt dokumentert at lærere har vært lønnstapere seks år på rad, og med et virkningstidspunkt som er fem måneder senere enn alle andre forsterkes denne utviklingen ytterligere. Særlig ille er dette for våre medlemmer i barnehagene, som straffes på lik linje med skolelærerne selv om ikke en eneste kommunal barnehagelærer var i streik. Det sinnet som mange medlemmer viser i dag er helt berettiget, sier Thore Johan.

Fylkesstyret i Utdanningsforbundet i Innlandet er svært bekymret for at KS ikke tar på alvor den dyptgripende tillitskrisen som nå eksisterer mellom lærerne og forhandlingsmotparten. Dette er sendt ut som en uttalelse etter dagens kjennelse.

- Vi vet at flere av våre medlemmer allerede vurderer sine arbeidforhold i barnehage og skole, og et resultat som dette vil bare forverre situasjonen ytterligere. Vi er helt enig med Utdanningsforbundets leder Steffen Handal som sier at "KS sin handling er alt annet enn tillitsvakkende og oppleves som en ren provokasjon", sier Thore Johan.

Han mener KS som arbeidsgiver kunne prosedert på det som var deres siste tilbud under streiken.

- KS har hatt muligheter til å prosedere på et annet utfall enn det rikslønnsnemnda landet på i dag. I stedet så straffer de våre medlemmer og sørger for at de taper ytterligere flere tusen kroner. Utdanningsforbundet Innlandet oppfordrer våre politikere nå til å bruke sin makt for å få til en endring, sier han.