Interessant tariffdiskusjon

Landsmøtet er inne i sin tredje dag. Alle i delegasjonen i Innlandet har vært på talerstolen i løpet av de to første dagene. Innlandet har dermed markert seg på Lillestrøm. På de første dagene har både praktisering av frontfaget, krav og forventinger til KS og behov for tariffpolitiske virkemiddel har vært på dagsorden.

Delegasjonen til Utdanningsforbundet Innlandet består av flere som er på sitt første landsmøte. Det har ikke vært noen hindring for å sette seg på talerlisten og formidle sin og delegasjonens mening. Under tariffdiskusjonen var flere oppe på talerstolen.

Innlandet hadde levert et tilleggsforslag i saken om tariffpolitiske virkemidler til sentralstyrets forslag til vedtak hvor ordet vurdere endres til utrede, samt at man tariffester lønnsmessig uttelling for kompetanse for alle våre medlemsgrupper

Bjørn Martinsen, fylkesstyremedlem fra barnehage hadde sin landsmøtedebut i tariffsaken. Han støttet sentralstyrets forslag om en utredning, men hadde noen betenkeligheter.

- Vi støtter en bred utredning om nye tariffpolitiske vedtak, men vi ønsker ikke at et vedtak i landsmøtet skal være begrensende overfor noen av medlemsgruppene våre. Vi er selvsagt klar over at yrkesfag, faglig administrativt støttesystem og universitet/høgskole er nevnt i «Vi utdanner Norge», men jeg mener det er et så grunnleggende prinsipp at kompetanse SKAL lønne seg. Derfor lar vi vårt forslag stå og håper redaksjonskomiteen og det nye sentralstyret gjør en god jobb med vedtaket, sa han.

Mindrelønnsutvikling

Siri Sandstedt Ringen var også på talerstolen i saken om tariffpolitiske virkemidler. Hun hadde fokus på lærernes mindrelønnsutvikling.

- Jeg ville opp for å si at et godt oppgjør ikke demmer opp for all minstelønnsutvikling. I årene før dette oppgjøret fikk vi høre at vi hadde tapt ca. 50.000, og at vi ikke kunne forvente at alt ble tatt i ett oppgjør, men måtte spres utover flere oppgjør. Det vi har fått i år holder ikke for å demme opp for mindrelønnsutviklingen, derfor må ordet kompenseres inn i Vi utdanner Norge, sa hun fra talerstolen.

Bilde av Siri Sandstedt Ringer på talerstolen

Kompetanselønnssystem for barnehagelærere

Frode Jevne var på talerstolen og snakket om barnehagelærere og tid for de minste.

- Jeg er glad for at vi de fire neste årene skal jobbe med tid for de minste. Jeg kommer fra barnehage. Det er viktig for meg å formidle fra medlemmene i barnehage at vi må få på plass et kompetanselønnssystem for denne gruppa. Jeg har jobbet mye med å motivere barnehagelærere med å ta videreutdanning, og det er utfordrende da vi har veldig dårlige betingelser for dette. Jeg har også jobbet mye med lønnsforhandlinger og har flere ganger måtte forklare at lønnstillegget til barnehagelærere har blitt spist opp. Det må det også bli en slutt på. Jeg støtter forslaget om et kompetanselønnssystem for barnehagelærere, sa han.

Bilde av Frode Jevne på talerstolen på landsmøtet
Frode Jevne mener kompetanse må lønne seg også i barnehagen. FOTO: Randi Kristin Pettersen

Landsmøtet fortsetter i dag, med flere diskusjoner og temaer og vedtak i ulike saker. I tillegg skal det velges resten av sentralstyre.