Innlandet fikk gjennomslag for vedtektsendring

Utdanningsforbundet Innlandet foreslo en økning i antall delegater til representantskapet etter at det ble flere fylkeslag ved reversering av regionreformen. Landsmøtet støttet forslaget og dette ble vedtatt mandag kveld.

Det var Linn Therese Myhrvold som la frem saken på vegne av delegasjonen fra Innlandet. I inneværende periode har representantskapet bestått 51 representanter. Samlet sett har sentralstyret og fylkeslederne utgjort 24 av disse delegatene. De øvrige 27 delegatene har vært fritt valgte. Disse fritt valgte har vært fra ulike medlemsgrupper og ulike nivåer i organisasjonen. Forslaget fra Innlandet innebærer at representantskapet skal ha 59 medlemmer i neste periode.

- Det er Utdanningsforbundet Innlandets oppfatning at denne sammensetningen har bidratt til et representantskap preget av gode og levende debatter, hvor man har klart å fange opp stemmer fra hele forbundet og at man har klart å gripe tak i dagsaktuelle problemstillinger i et samfunn som stadig er i endring. Dette er ser vi på som en positiv utvikling, som vi ønsker at skal videreføres, sa Linn Therese fra talerstolen.

Hun har selv vært en av de fritt valgte i representantskapet i inneværende periode.

- Jeg har selv hatt gleden og æren av å være en av de fritt valgte representantene denne perioden. Det har vært lærerikt og utviklende for meg, men jeg er sikker på at de andre fritt valgte representantene og jeg også har bidratt med innsikt og andre perspektiver inn i debattene, slik at beslutninger fattes på et bredest mulig grunnlag, sa hun.

Hun trakk også frem at de fritt valgte ikke representerer andre enn seg selv, noe sentralstyret og fylkeslederne faktisk gjør. Disse deltar i representantskapet i kraft av vervet de har i organisasjonen.

- Som fritt valgte representerer vi ingen andre enn oss selv, til forskjell fra sentralstyremedlemmene og fylkeslederne, som får sin plass i kraft av vervet og rollen de innehar. Jeg tror at nettopp det bidrar til en mer dynamisk debatt og meningsbryting, som organisasjonen vår har godt av, sa hun.

For Utdanningsforbundet Innlandet har det vært viktig at sammensetningen av representantskapet fortsatt sikrer en god demokratisk balanse og at den vil reflektere bredden i organisasjonen enda bedre.

- Vi mener at dette forslaget også gir rom for å sikre en jevnere fordeling av representanter fra ulike medlemsgrupper, som vi vet at flere delegasjoner er opptatt av, sa hun.

Forslaget fikk gjennomslag og valg av representantskap på torsdag vil bli gjennomført etter denne endringen i vedtektene.