Gunhild Grindjordet og Bente Kampesveen valgt til representantskapet

På landsmøtets siste dag ble det gjort valg av representantskap. Som frie delegater fra Innlandet var Bente Kampesveen og Gunhild Grindjordet innstilt. Begge ble valgt.

Utdanningsforbundet Innlandet fikk i vedtektssaken landsmøtet med på å utvide antall representanter i Representantskapet til 59 medlemmer. Fylkesleder har automatisk plass, og nestleder på fylkesplan er fylkesleders personlige vara. I tillegg består representantskapet av sentralstyret og nå 31 fritt valgte delegater.

Gunnhild Grindjordet, lokallagsleder og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Elverum er glad for at hun nå får en ny oppgave i organisasjonen.

- Det er hyggelig å bli tenkt på til et slik verv. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven og til å bli kjent med organisasjonen på et nytt nivå, og møte hva som foregår i Utdanningsforbundet rundt i landet på en annen måte enn å bare lese om det, sier hun.

Hun er glad for at hun kan være en stemme fra lokallagene inn i et viktig fora i organisasjonen.

- Med min erfaring fra skoler fra 40 til 550 elever vil jeg være med å speile bredden i organisasjonen fra Innlandet. Som leder i et av Innlandets største lokallag med mange medlemsgrupper og tariffområdet har jeg innsikt i manges daglige utfordringer, selv om egen yrkeserfaring er fra skole. Samarbeidet med andre lokallag gjør at det hele tiden kommer innputt fra andre sine utfordringer og dilemmaer utfor egen kommunegrense, sier hun.

I tillegg til Gunhild Grindjordet ble Bente Kampesveen gjenvalgt i representantskapet. Hun er kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Innlandet. Hun er også glad for at hun kan bruke sin kompetanse og erfaring videre i representantskapet.

- Det er viktig at alle medlemsgrupper er representert i representantskapet og det er viktig for meg å fortsette arbeidet med å løfte perspektivene fra barnehagelærerne i vår organisasjon, sier Bente.

Siden Linn Therese Myhrvold ble valgt til sentralstyret på onsdag, vil Innlandet være representert med 4 tillitsvalgte i representantskapet i neste periode. Gry Rollag Føsker og Charlotte Hemmingsen er første vara for hver sin delegat og Jo-Gaute Åsgård og Øyvind Melgalvis er andre vara for hver sin delegat