Valgkomiteen er godt i gang

Vi er inne i siste året av perioden for sittende fylkesstyret. På årsmøtet i mai 2023 skal det velges nytt styre med 10 varamedlemmer. Valgkomiteen er godt i gang med arbeidet allerede.

Leder av valgkomiteen er Ann-Mathilde Jostad. Sammen med resten av valgkomiteen jobber hun for å legge frem en liste over 13 styremedlemmer og 10 varamedlemmer til fylkesårsmøtet for den kommende fireårs perioden. I tillegg skal de legge fram forslag til landmøtedelegasjon. Hun forteller at de allerede har flere kandidater på blokka.

- Vårt mål er å ha gode kandidater på alle plasser og dermed reelle valg. Vi har fått inn forslag på kandidater til alle medlemsgrupper, men vi ønsker oss flere. Foreløpig er det en overvekt av kandidater fra grunnskole, så det er flott om flere fra de andre medlemsgruppene kommer på banen, sier hun.

Meld interesse

Hun oppfordrer enkeltmedlemmer til å melde interesse, eller komme med innspill til andre kandidater som de mener vil kunne gjøre en god jobb. Valgkomiteen trenger også innspill fra flere lokallag.

- Vi oppfordrer alle lokallag til å foreslå kandidater, enten det er til verv i fylkesstyret, som vara, eller en ønsker å sitte i delegasjonen til landsmøtet. Vi vil helst at kandidatene er forespurt, i alle fall informert om at vi tar kontakt med dem. Ideelt sett vil vi ha et mangfold av kandidater, både når det gjelder medlemsgrupper, kjønn, etnisitet og geografi, sier hun.

Et fylke - Innlandet

Ved forrige årsmøtet var man opptatt av balansen mellom Hedmark og Oppland. Valgkomiteen er denne gangen opptatt at vi er et fylke.

- Vi er innlandet nå. Vårt mål er at fylkesstyret skal gjenspeile Innlandet, også geografisk, men vi snakker ikke lenger om gamle Hedmark og gamle Oppland. Innlandet er stort, og vi håper jo at vi får kandidater fra alle regioner, sier hun.

I det videre arbeidet skal de ha samtaler med alle som er foreslått eller har meldt sin interesse.

- Vi har allerede hatt samtale med tillitsvalgte i det sittende styret. Vi ønsker å ha samtale med alle andre innen desember er omme. Vi har planlagt flere samtaler på Innlandsforum i månedsskiftet november og desember, og vi tar også samtaler på teams, sier hun.

Etter vedtektene til Utdanningsforbundet skal alle lokallag foreslå et fylkesstyre (nominere) etter en liste over kandidater som har sagt seg villige til å stille til verv. Dette skal skje på lokallagsårsmøtene som må avholdes innen utgangen av mars. Ann-Mathilde er opptatt at kandidater også skal kunne melde seg helt til innstillingen må være klar.

- Ideelt sett ønsker vi oss at alle kandidater som ønsker verv er løftet frem før lokallagene skal nominere. Det vil gi oss det beste utgangspunktet for hvilke kandidater som lokallagene trekker frem, etter runden som avholdes på årsmøtene lokalt. Det er allikevel mulig å melde seg helt frem til innstillingen vår legges frem. Har du lyst til å bidra, eller kjenner noen som du mener vil gjøre en god jobb, si det gjerne nå, oppfordrer hun.