Stille og alvorlig stemning

Lokallagsledere var samlet på teams onsdag kveld for å snakke om regjeringens innføring av tvungen lønnsnemnd. Det vanket mange lovord til leder Steffen Handal i en kritisk tid for norsk skole.

Linn Therese Myhrvold hadde startet dagen med politisk kvarter på NRK hvor Steffen Handal og Gunn Marit Helgesen stilte til debatt. Hun reagerer på at KS overhode ikke endrer retorikken sin.

- Jeg opplevde tvungen lønnsnemnd som et slag i fleisen. Var ikke forberedt på at det skulle komme på tirsdag. Etter opptreden som KS har hatt på radio og tv de siste dagene, virker det som de fortsatt ikke har tatt innover seg alvoret. Jeg opplever at de trykker lærerne ytterligere ned, sier hun.

Hun opplever at Utdanningsforbundet har klart å belyse situasjonen og utfordringene på en god måte, og bedre enn tidligere.

- De kan tvinge igjennom en stopp av lærerstreiken, men de skal vite at de har satt i gang et læreropprør. Kampen er ikke over, den har så vidt begynt. Vi skal nå sørge for å holde dette varmt, og sørge for å påvirke politikere til neste debatthefte og i budsjettprosessene til kommunene. Lokalpolitikere må se at måten de lar KS omtale oss på også preger vår tillit til dem, sier hun.

Sterke følelser

Per Tørris Holde, lokallagsleder i Sør-Aurdal forteller at han har pratet med en god del lærere direkte.

- Vi hadde et spontant klubbmøte før skolestart onsdag og der møtte mange lærere som var fortvila, frustrert, forbannet og rett og slett veldig lei seg. Mange hadde håpet på et bedre resultat. Jeg opplever lærere som nå vil legge vekk idealismen og ikke ønsker å strekke seg så langt som de har gjort til nå. Gratisarbeidet er over. Jeg har også inntrykk av at vi har støtte fra mange, sier Per Tørris.

Unni  Annette Mundal, lokallagsleder i Sør-Odal forteller om de samme reaksjonene fra sine medlemmer.

- Når skal det bli vår tur? Det er det mange som lurer på. Det er åpenbart ingen som føler at det er krise at det står en ukvalifisert i klasserommene. Det er svært mange nå som ikke har tillit til KS. Mange opplever at arbeidet de legger ned hver dag ikke blir verdsatt, sier hun.

Hun etterlyser politikere og andre som er bekymret for de sårbare barna ellers i året.

- Hvor er de som snakker om de sårbare barna på andre tider enn under en pandemi og under en streik. Disse elevene er sårbare hele tiden, også i budsjettnedskjæringer eller i sommerferien. Hvorfor reagerer ikke politikerne når vi forteller at halvparten av spesialundervisningen foregår med ansatte som ikke er kvalifisert for jobben, sier hun.

Sitert

Avbildet: Linn Therese Myhrvold
Linn Therese Myhrvold

Lokallagsleder Østre Toten

Telefon: 93089196

Avbildet: Per Tørris Holde
Per Tørris Holde

Lokallagsleder i Sør-Aurdal

Telefon: 47281860

Avbildet: Unni Annette Mundal
Unni Annette Mundal

Lokallagsleder Sør-Odal

Telefon: 97043840