Sommerhilsen fra fylkesleder

Fylkesleder Thore Johan Nærbøe ønsker, på vegne av fylkesledelsen og Utdanningsforbundet Innlandet, alle en god sommer med  noen utvalgte ord.

Det kan være at dette er et konstruert minne, tilpasset hvordan jeg tror verden var da jeg var liten. I det minste hvordan jeg liker å fremstille den. Men i hvert fall er det slik at når sommerferien nærmer seg, kommer Nora Brockstedt sin slager «Det er sommer, det er sol og det søndag» frem i pannebrasken. Hver eneste gang. Hvorfor det har blitt slik vet jeg ikke, men kanskje har det med alder å gjøre. Uansett er det noe med tekstlinjene som virkelig får frem sommerfølelsen i meg. «Du blir i godt humør, du får en flott kulør. Glemt er skatt og ditt og datt. Bort fra kontorets støv, ut i det grønne løv. Glem butikken og fabrikken.»  Nå er det i hvert fall ikke lenge til jeg kan glemme kontorets støv og bevege meg ut i det grønne løv.

Likevel kan vi ikke legge hverdagen bort fullstendig. I det de fleste av oss skal ut i ferie er 45 av Utdanningsforbundets medlemmer tatt ut i streik i Bergen. Disse er førsteuttaket i det som igjen blir virkemiddelet lærerprofesjonen må ta i bruk i møtet med en arbeidsgivermotpart som ikke tar oss og våre medlemmer på alvor.

En ting er at lønnstilbudet som ble lagt frem av mekleren ikke kunne aksepteres, verre mener jeg det er at man i det offentlige nå har en arbeidsgiver som fremstår som det største hinderet for å skape gode opplæringsvilkår for barn, elever og studenter.

En arbeidsgiver som har brukt det siste året på å snakke ned lærerutdanning og lærerprofesjonen, både for barnehage og skoleverket. En arbeidsgiver som mener at skoleeier selv skal få lov til å bestemme hvem som kan kalle seg for lærer, som har bestrebet seg på å frata barnehagelærere mulighet til å disponere plantid, som vil fjerne bemanningsnormene i barnehage og skole og som avviser forsøk på å forplikte kommunene til å ha veiledning for nyutdanna lærere. Dette er alvorlig, og det krever en samlet lærerprofesjon som står sammen og forsvarer utdanningen og arbeidsvilkårene våre. Vi er profesjonelle, høyt kvalifiserte lærere som hver dag møter barna i barnehagen, elevene i skolen og studentene i utdanningssystemene.

Vi vet hva vi snakker om, og saken vår er knallsterk.  «Skal man satse på elevene, må man satse på lærerne.»

Streikebudskapet kan lett overføres til andre deler av utdanningssystemet, og er til syvende og sist et spørsmål om verdier.

Det finnes lyspunkter

Så er ikke himmelen like mørk på alle områder. Det ble enighet på statlig område, hvor man har fått en ny tariffavtale der muligheten for å gjøre noe med lønns – og arbeidsvilkårene til universitets – og høgskolemiljøene ser bedre ut. I Oslo, som er et eget tariffområde, kom man også til enighet og forhåpentligvis kan dette smitte over til KS – området. De private tariffområdene vil starte sine oppgjør en gang på høsten, og der får vi håpe man kommer til en løsning. For en fagforening som organiserer så bredt som Utdanningsforbundet er det viktig at både vi som jobber og er medlemmer der ikke stirrer oss blinde på problemområdene, men at vi også husker på å anerkjenne og verdsette de gode løsningene.

Andre områder som kommer til å få mye oppmerksomhet fremover er regjerings tillitsreform i offentlig sektor samt arbeidet med ny Opplæringslov.

Planlegge for fylkesårsmøtet

Når vi starter opp igjen i august, er det bare ett år igjen av denne fylkesårsmøteperioden. Datoen for fylkesårsmøtet i 2023 er lagt, og fra 9-11.mai kommer vi til å samle nærmere 200 mennesker til tre dagers utdanningspolitisk dyst. På kontoret er vi allerede i gang med planleggingen, og flere lokallag har så smått begynt arbeidet med saker man ønsker behandlet. Valgkomiteen har hatt flere møter og lagt en tidsplan for sitt virke. Utover høsten og vinteren 2023 kommer dere til å få informasjon om både hvem som er aktuelle til valg og ikke minst hvordan man selv kan «melde seg til tjeneste.” Lederen av valgkomiteen er Ann-Mathilde Jostad fra Østre Toten, og kan kontaktes på nestleder.ostreToten@utdanningsforbundet.no hvis du vil vise interesse på egne eller andres vegne.

Fylkesledelsen ønsker seg høy aktivitet inn mot fylkesårsmøtet, og har signalisert lav terskel for innsending av saker. Har du en sak du vil ha behandlet på årsmøtet, formidles dette gjennom lokallaget. Av saker vi tror blir aktuelle, nevnes her et utvalg:

·         Pensjonistenes valgbarhet i Utdanningsforbundet

·         Bemanningssituasjonen i barnehagene

·         Medlemsparagrafen – hvem skal kunne være medlemmer?

·         Styrking av lærerprofesjonen og ledernes arbeidsvilkår

For at Utdanningsforbundet skal være aktuelle, er vi avhengig av at medlemsdemokratiet fungerer. Det krever at du engasjerer deg lokalt, men også at du blir gitt muligheten til å engasjere deg. Vi som er fulltids tillitsvalgte, må være forsiktige slik at vi ikke ender opp i et ekkokammer hvor vi ikke evner å se det som skjer på arbeidsplassene. Heldigvis er vi rigget med tillitsvalgte helt ut der medlemmene våre er, enten i et lokallag eller i klubben. Disse tillitsvalgte er de viktigste formidlingskanalene Utdanningsforbundet har, og avstanden i organisasjonen er overraskende kort.

Hvert medlem er maks fire tekstmeldinger unna den øverste politiske ledelsen. En slik organisering er vårt sterkeste kort i kampen for lærerprofesjonen.

Denne teksten skriver jeg mens sola steker fra en nesten skyfri himmel ned på verandaen min. Kanskje jeg skulle tatt Nora på alvor, og glemt kontorets (i dette tilfellet hjemmekontoret) støv. Og om det ikke er søndag, er det i hvert fall sommer og sol og vi kan smile og være i solskinnshumør.

På vegne av fylkesledelsen og fylkesstyret, ønsker jeg alle medlemmer en riktig så god sommer.   

Thore Johan Nærbøe, fylkesleder.