Sommerberedskap

Fredag 1.juli er siste dag før sommeren med betjent kontor. Kontoret er stengt til den 8. august. Det er satt opp sommerberedskap for tillitsvalgte og medlemmer som har behov for bistand i løpet av sommeren. Vi ønsker alle en god sommer.

Får du utfordringer som må løses i løpet av juli kan du kontakte følgende tillitsvalgte:

UKE 27 Jill Johansen: 99794064 Gry Rollag Føsker: 98810332
UKE 28 Geir Holte Moen: 41273484 Aslak Stensrud: 41045957
UKE 29 Bente Kampesveen: 98057084 Siri Sandstedt Ringen: 98669123
UKE 30 Lars Frode Finstad: 94155378 Thore Johan Nærbøe:41528496
UKE 31 Torill Beitdokken: 45210299