Likelønnsdagen 17. november

I dag er likelønnsdagen. Kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor er systematisk lavere lønnet enn mannsdominerte yrkesgrupper i privat sektor. Her ligger hovedårsaken til likelønnsgapet.

Kvinner i Norge tjener i gjennomsnitt 87,9% av det menn gjør. Basert på dette jobber i prinsippet kvinner gratis fra i dag og ut året. Tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at likelønnsgapet vokser med utdanningsnivå. I følge Unio viser tallene år etter år at de med høgskole- eller universitetsutdanning på 3 år eller mer i offentlig sektor får 80% av hva de får betalt i tilsvarende mannsdominerte yrker i privat sektor. Dette provoserer kontaktperson for videregående opplæring, Gry Rollag Føsker.

- Vi markerer denne dagen år etter år, uten at det kommer konkrete tiltak på bordet. Det er ikke lett å endre det svært kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge. Ni av ti barnehagelærere er kvinner, syv av ti lærere er kvinner og ni av ti sykepleiere er kvinner. Slik har det nå vært i mange år, og det har nærmest stått stille de siste ti årene. Selv om kvinner i større grad enn menn tar høyere utdanning, er ikke dette en garanti for likestilling i form av likelønn.

Gry mener det er relevant å sammenligne yrkesgrupper i offentlig sektor med privat sektor.

- Arbeid som i hovedsak utføres av kvinner, i offentlig sektor, blir systematisk verdsatt lavere enn arbeid som utføres hovedsakelig av menn, selv om kravene til utdanning, kompetanse og ansvar er sammenlignbare, kanskje til og med høyere. Dette er provoserende. Jeg tror noe av dette skyldes at man mener offentlig sektor ikke bidrar til verdiskapning. Det er jo totalt misforstått! Er det noe vi i utdanningssektoren driver med, så er det å skape verdier. Lærerstreiken ble stoppet av tvungen lønnsnemnd fordi regjeringen viste til store samfunnsmessige konsekvenser. Allikevel verdsettes ikke våre yrker på samme måte som mannsdominerte yrker i privat sektor. Her må noe gjøres. Og vi kan ikke vente lenger, sier hun.

Klemet Rønning-Aaby, forhandlingssjef i Unio mener regjeringen må stille krav til partene i arbeidslivet om en forpliktende opptrappingsplan for lønningene i offentlig sektor. Det er Gry Rollag Føsker helt enig i.

- Vi vet hva som skjer når barnehager og skoler stenger ned. Det har vi sett under pandemien ogLikelønnsdagen  under streikene nå i høst i KS- og i PBL-området. Vi ser betydningen på mange andre deler av samfunnet. Våre medlemmer bidrar ikke bare til gode skoler og barnehager, men også totalt sett i verdikjeden og til verdiskapningen i dette landet. Lønn er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde fagfolkene våre. Det er noe grunnleggende feil når offentlig sektor og kvinnedominerte grupper systematisk får lavere uttelling i form av lavere lønn, sier hun.