Hvilken arbeidsgiver vil vi ha?

Fylkesledelsen har skrevet leserinnlegg til aviser i Innlandet hvor det understrekes at når KS for sjette gang på rad nedprioriterer lærergruppene så henger ikke dette sammen med de politiske ambisjonene for skolen.

Leserinnlegget, som har stått i flere aviser, tar blant annet opp spørsmålet om hvem som egentlig har gitt KS det mandatet de hevder å ha. I Innlandet har 37 av 42 kommuner tatt stilling til mandatet med utgangspunkt i et saksdokument skrevet av KS selv. Det mener fylkesleder Thore Johan Nærbøe er et svært viktig poeng.

- KS bruker dette mandatet til å nedprioritere skoleverket og gi lærerne lønnsnedgang, stikk i strid med politiske ambisjoner. Svært mange av politikerne vi har vært i kontakt med i etterkant kjenner seg ikke igjen, og bekrefter til oss at de ikke står bak det valget som KS har tatt i lønnsforhandlingene. Streiken som har startet i Bergen forteller at lærerne i skolen ikke lenger aksepterer dette, sier han.

Bakdøra må lukkes

I innlegget blir det også tatt opp KS sin holdning til lærerutdanningens viktighet for kvalitet i skolen. I KS sitt høringssvar til opplæringsloven støttes forslaget om å videreføre krav om kompetanse for å bli tilsatt som lærer, men mener det må legges til rette for at man kan tilsette på vilkår eller midlertidig om det ikke er kvalifiserte søkere. Torill Beitdokken, nestleder i Utdanningsforbundet Innlandet, mener dette fortsatt vil gjøre at bakdøra står åpen inn i klasserommene.

- KS har i media gitt uttrykk for at lærerutdanning ikke er viktig og at hvem som helst kan gå inn i klasserommet og gjøre jobben til en lærer. Realiteten er at den jobben en lærer gjør, bare kan gjøres av lærere. Det kreves minimum fem års høyere utdanning på masternivå. Dette er en utdanning som gjør lærerne i stand til å ivareta et bredt spekter av oppgaver. Bakdøra må lukkes, og lønna må opp for å sikre at flere vil utdanne seg til lærere og at de lærerne som har valgt andre yrker kommer tilbake, sier Torill.

Politikere på banen

Thore Johan Nærbøe oppfordrer politikere på alle nivå å komme på banen og påvirker et politikerstyrt KS å agere i tråd med regjeringsplattformer og partiprogram.

- KS er styrt av politikere, og de samme politikerne har mange gode ambisjoner for skolen. Vi kan ikke akseptere fortellingen om at så lenge det står en person i klasserommet foran elevene som arbeidsgiver vil kalle en lærer, så er vedkommende lærer. Lærernes arbeidsgiver fremstår nå som det største hinderet for å lage den gode skolen politikerne sier de vil ha. Det er dette som er det politiske ansvaret, å sørge for sammenheng mellom ord og handling. For å få til det må vi ha politikere som lytter til både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er faktisk ikke mulig å satse på elevene uten at det samtidig satses på lærerne, sier Thore Johan.

Hele leserinnlegget kan leses i blant annet i Hamar Arbeiderblad.