Gjennomslag for pensjonskrav

Barnehagestreiken er over. Partene kom til enighet hos Riksmekleren onsdag morgen. Fylkesleder Thore Johan Nærbøe mener det er en seier for barnehageansatte i PBL barnehagene og viser viktigheten av å være organisert.

- I en tid der man både nasjonalt og internasjonalt ser at ansattes vilkår er under press, må dette ses som en fullstendig seier for fagforeningene. Her møtte man en arbeidsgiver som utfordret både forståelsen av inngåtte avtaler og viste til at dette ville gå på bekostning av lønnsomheten i driften. Til tross for påstander om konkurser og fortreffeligheten av de ordningene man hadde, klarte fagforeningene gjennom sine medlemmer og gjennom streik å presse frem en løsning som sikrer ansatte i private barnehager en anstendig og livsvarig pensjon. Det forteller oss alle samen hvor viktig det er å drive fagforeningsvirksomhet og hvor viktig det er å være organisert, sier han.

Løsningen som ble forhandlet frem innebærer at ansatte i PBL senest innen 1.1.2025 får en livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) i Fellesordningen. Dette var hovedkravet fra alle fagforeningene. I tillegg blir prosentsatsen de ansatte skal betale til egen pensjon redusert fra 3% til 2,5% fra 1.1.2023 og deretter ned til 2% når fellesordningen etableres. Arbeidsgivers andel øker tilsvarende, som betyr at lovens maksimumssatser på sju prosent blir opprettholdt. Thore Johan er glad for at det kom til en løsning.

- Dette har vært en prinsipiell viktig streik for viktige grupper i samfunnet. Å sikre alle medlemmer og ansatte i PBL-barnehagene gode pensjonsforhold er i kjerneområdet for fagforeningene. Nå er ansatte i PBL sikret den samme pensjonsløsningen som andre ansatte i offentlige og private barnehager har. Det er en svært viktig seier, og jeg vil takke alle ansatte i PBL som har stått i frontlinje i denne konflikten, sier Thore Johan.

Utgiftsdekning krone for krone

Partene er enige om å jobbe sammen overfor myndighetene for å sikre at kostnadene til pensjon blir dekket.

- Utdanningsforbundet har foreslått at barnehagene får dekket utgiftene sine til pensjon krone for krone. Det er et viktig prinsipp at offentlige midler skal brukes til det de er ment for. Vi er enige i at de private barnehagene må sikres kostnadsdekning for dette. Det er alle tjent med. Så skal vi også huske på at det er andre deler av tariffavtalen som også er forhandlet. Det ble et lønnsoppgjør på linje med hva man fikk i kommunal sektor og man fikk fjernet PBL sitt krav om endringer i arbeidstidsbestemmelsene, sier han.

Fylkesstyremedlem Jill Johansen er barnehagelærer og er godt fornøyd med at streiken ble avsluttet med en løsning.

- Det er gledelig at en avtale om en trygg og anstendig pensjon er på plass for ansatte i PBL. Det har vært en tøff konflikt og partene har stått langt i fra hverandre. At det nå er sikret en pensjonsavtale med livsvarig AFP fra 2025 er viktig for de det gjelder og viktig seier for fagforeningene. Pensjon er utsatt lønn, og nå er også disse ansatte sikret bedre pensjonsforhold når de ikke lenger skal arbeid, sier hun.

Sitert

Avbildet: Thore Johan  Nærbøe
Thore Johan Nærbøe

Fylkesleder

Avbildet: Jill Johansen
Jill Johansen

Fylkesstyremedlem/ Kontaktperson UH