Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Tone Bergerud Eldegard
Tone Bergerud Eldegard

Leder

Avbildet: Anette Tvenge
Anette Tvenge

Nestleder

Avbildet: Olav Bøland
Olav Bøland

Medlem

Avbildet: Mari Remmen
Mari Remmen

Medlem

Avbildet: Heidi Lynge Kvale
Heidi Lynge Kvale

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Oddrun Vidvei
Oddrun Vidvei

1. varamedlem

Avbildet: Anette Gurigard
Anette Gurigard

2. varamedlem


Avbildet: Ingunn Hommedal
Ingunn Hommedal

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Tone Bergerud Eldegard
Tone Bergerud Eldegard

HTV KS kommune