Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. I tillegg finner du sakspapirene og protokollene til styremøter og årsmøter. Disse er synlige for alle innloggede medlemmer i lokallaget.

Ledelse

Avbildet: Arnt Odnes
Arnt Odnes

Leder

Avbildet: Ann Kristin Ulsanden
Ann Kristin Ulsanden

Nestleder

Avbildet: Hanne-Kari Bakke
Hanne-Kari Bakke

Medlem

Avbildet: Kent Ove Båtstad
Kent Ove Båtstad

Medlem

Avbildet: Erling Gjul
Erling Gjul

Medlem

Avbildet: May Bente Holen
May Bente Holen

Medlem


Avbildet: Ingrid Iversen Kolden
Ingrid Iversen Kolden

1. varamedlem

Avbildet: Kristine Snerle
Kristine Snerle

2. varamedlem


Avbildet: Erling Gjul
Erling Gjul

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Ann Kristin Ulsanden
Ann Kristin Ulsanden

HTV KS kommune