Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Maren Haga Vang
Maren Haga Vang

Leder

Avbildet: Julie Kristin Aae
Julie Kristin Aae

Nestleder

Avbildet: Ingrid Aaen
Ingrid Aaen

Medlem

Avbildet: Linda Elisabeth Klemp Brennmoen
Linda Elisabeth Klemp Brennmoen

Medlem

Avbildet: Tonje Thoreby Hornseth
Tonje Thoreby Hornseth

Medlem

Avbildet: Hege Sjølien
Hege Sjølien

Medlem

Avbildet: Guri Storhaug
Guri Storhaug

Medlem

Avbildet: Snezana Vukovic
Snezana Vukovic

Medlem


Avbildet: Eli Birgitte Finstad
Eli Birgitte Finstad

1. varamedlem

Avbildet: Maj Grete Smedås
Maj Grete Smedås

2. varamedlem

Avbildet: Christian Schibstad Kvisten
Christian Schibstad Kvisten

3. varamedlem


Avbildet: Hege Sjølien
Hege Sjølien

Kontaktperson BHG

Avbildet: Snezana Vukovic
Snezana Vukovic

Kontaktperson GSK

Avbildet: Christian Schibstad Kvisten
Christian Schibstad Kvisten

Kontaktperson VGO

Avbildet: Linda Elisabeth Klemp Brennmoen
Linda Elisabeth Klemp Brennmoen

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Halvor Horten
Halvor Horten

Kontaktperson ledermedlemmer


Avbildet: Halvor Horten
Halvor Horten

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten