Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Maren Vang

Maren Vang

Leder

Avbildet: Julie Kristin Aae

Julie Kristin Aae

Nestleder

Avbildet: Linda Elisabeth Brennmoen

Linda Elisabeth Brennmoen

Medlem

Avbildet: Tonje Thoreby Hornseth

Tonje Thoreby Hornseth

Medlem

Avbildet: Ane Skårsmoen Lohn

Ane Skårsmoen Lohn

Medlem

Avbildet: Guri Storhaug

Guri Storhaug

Medlem

Avbildet: Snezana Vukovic

Snezana Vukovic

Medlem


Avbildet: Eli Birgitte Finstad

Eli Birgitte Finstad

2. varamedlem

Avbildet: Maj Grete Smedås

Maj Grete Smedås

3. varamedlem


Avbildet: Mette Irene Lund

Mette Irene Lund

Kontaktperson BHG

Avbildet: Ane Skårsmoen Lohn

Ane Skårsmoen Lohn

Kontaktperson BHG

Avbildet: Snezana Vukovic

Snezana Vukovic

Kontaktperson GSK

Avbildet: Tonje Thoreby Hornseth

Tonje Thoreby Hornseth

Kontaktperson VGO


Avbildet: Halvor Horten

Halvor Horten

HTV KS kommune