Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Maren Haga Vang
Maren Haga Vang

Leder

Avbildet: Tonje Thoreby Hornseth
Tonje Thoreby Hornseth

Nestleder

Avbildet: Kirsti Holøyen
Kirsti Holøyen

Medlem

Avbildet: Ingrid Nygjelten
Ingrid Nygjelten

Medlem

Avbildet: Hege Sjølien
Hege Sjølien

Medlem

Avbildet: Kari Sundmoen
Kari Sundmoen

Medlem

Avbildet: Snezana Vukovic
Snezana Vukovic

Medlem

Avbildet: Tonje Thoreby Hornseth
Tonje Thoreby Hornseth

Regnskapsansvarlig

Avbildet: Eli Birgitte Finstad
Eli Birgitte Finstad

1. varamedlem

Avbildet: Maj Grete Smedås
Maj Grete Smedås

2. varamedlem

Avbildet: Christian Schibstad Kvisten
Christian Schibstad Kvisten

3. varamedlem

Avbildet: Halvor Horten
Halvor Horten

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Halvor Horten
Halvor Horten

HTV, Tynset Kommune

Avbildet: Rønnaug Neraasen
Rønnaug Neraasen

HTV, Sykehuset Innlandet HF

Avbildet: Ole Bernhardt Vangen
Ole Bernhardt Vangen

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat