Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. I tillegg finner du sakspapirene og protokollene til styremøter og årsmøter. Disse er synlige for alle innloggede medlemmer i lokallaget.

Ledelse

Avbildet: Maren Haga Vang
Maren Haga Vang

Leder

Avbildet: Julie Kristin Røe
Julie Kristin Røe

Nestleder

Avbildet: Ingrid Aaen
Ingrid Aaen

Medlem

Avbildet: Linda Elisabeth Klemp Brennmoen
Linda Elisabeth Klemp Brennmoen

Medlem

Avbildet: Hege Sjølien
Hege Sjølien

Medlem

Avbildet: Guri Storhaug
Guri Storhaug

Medlem

Avbildet: Eli Birgitte Finstad
Eli Birgitte Finstad

1. varamedlem

Avbildet: Maj Grete Smedås
Maj Grete Smedås

2. varamedlem

Avbildet: Christian Schibstad Kvisten
Christian Schibstad Kvisten

3. varamedlem

Avbildet: Christian Schibstad Kvisten
Christian Schibstad Kvisten

Kontaktperson VGO

Avbildet: Halvor Horten
Halvor Horten

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Halvor Horten
Halvor Horten

HTV KS kommune

Avbildet: Rønnaug Neraasen
Rønnaug Neraasen

HTV, Sykehuset Innlandet HF