Arbeid - trygghet - velferd

Publisert: 03.05.2024

Utdanningsforbundet deltok på årets 1. mai-arrangement i Stor-Elvdal. Arbeid - trygghet - velferd var årets slagord.

Fordi Utdanningsforbundets leder kom akkurat i tide, og alle bord og stoler var opptatt, fikk lederen plass på en ekstrastol ved "hovedbordet", og dermed god kontakt med ordfører Linda Otnes Henriksen, hovedgjest Lise Selnes, stortingsrepresentant og leder i Innlandet Ap, leder i Stor-Elvdal Ap, Morten Gustu, og sekretær i Stor-Elvdal Ap, Jan Erik Lingjerde. Både lærermangelen og svømmebasseng i Stor-Elvdal ble tatt opp med politikerne. 

- Hva mener Ap med at de ønsker et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle hvis de ikke kan sørge for at vi får et svømmebasseng i egen kommune? spurte lederen i Utdanningsforbundet, Mari Kværnes. 

Lederen påpekte at slik det er nå, skaper situasjonen bare store forskjeller. De som har tid, penger og bil kjører ungene sine til Rena leir på svømmekurs. De som ikke har noe av dette, ser at barna deres får et dårligere svømmetilbud enn barna hadde for 5-6 år siden. I tillegg handler svømmebasseng og folkebad om livskvalitet for hele befolkningen, fra baby til pensjonist. Noe klart svar på spørsmålet fikk Utdanningsforbundet ikke, men lederen er fornøyd med at hun fikk løftet saken opp for stortingsrepresentant Selnes og ordfører Otnes Henriksen.

Stortingsrepresentant Lise Selnes holdt en tale med internasjonalt, nasjonalt og noe lokalt fokus. Hun tok opp skole- og tilbudsstrukturen i Innlandet helt på slutten av talen, og understreket at Nordstumoen videregående ikke handler om økonomi og synkende elevtall, men om den type skole skal eksistere. Saken om skole- og tilbudsstruktur er nå ute på høring til august, fylkestingspolitikerne fatter vedtak i saken i oktober/november. Nordstumoen er foreslått nedlagt i alle alternativer, men det jobbes aktivt og iherdig på flere fronter for å gi politikerne gode argumenter for å opprettholde skolen. Utdanningsforbundet Stor-Elvdal vil delta i høringsrunden. 

Varaordfører Ane Eriksen Hamilton fra SV holdt appell, det samme gjorde Rasmus W. Kristensen fra Stor-Elvdal bonde- og småbrukarlag. Fagforbundets Eva Rotbakken skulle holdt appell, men måtte melde forfall.