Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Arne Walbye
Arne Walbye

Leder

Avbildet: Kristin Furuseth-Jacobsen
Kristin Furuseth-Jacobsen

Nestleder

Avbildet: Jostein Bjørnsveen
Jostein Bjørnsveen

Medlem

Avbildet: Johanne Brauten
Johanne Brauten

Medlem

Avbildet: Miriam Steine Kolle
Miriam Steine Kolle

Medlem

Avbildet: Lise Klevengen Kvitvær
Lise Klevengen Kvitvær

Medlem

Avbildet: Randi Kristin Pettersen
Randi Kristin Pettersen

Medlem

Avbildet: Mari Bjerkeengen Sørhagen
Mari Bjerkeengen Sørhagen

Medlem


Avbildet: Hilde Skjølaas
Hilde Skjølaas

1. varamedlem

Avbildet: Jostein Bjørnsveen
Jostein Bjørnsveen

2. varamedlem


Avbildet: Helge Røyne
Helge Røyne

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Arne Walbye
Arne Walbye

HTV KS kommune