Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Kjersti Grønvik Steinbakke
Kjersti Grønvik Steinbakke

Leder

Avbildet: Heidi Banken Fallingen
Heidi Banken Fallingen

Nestleder

Avbildet: Yvonne Tuva
Yvonne Tuva

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Ruth Aurmo
Ruth Aurmo

Styremedlem

Avbildet: Heidi Teigen Jevnheim
Heidi Teigen Jevnheim

Styremedlem

Avbildet: Siv Kristin Kongsrud
Siv Kristin Kongsrud

Styremedlem

Avbildet: Elin Skjåk Haugen
Elin Skjåk Haugen

1. varamedlem

Avbildet: Elin Holø
Elin Holø

2. varamedlem

Avbildet: Anna Krogstad
Anna Krogstad

3. varamedlem

Avbildet: Yvonne Tuva
Yvonne Tuva

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Siv Kristin Kongsrud
Siv Kristin Kongsrud

Kontaktperson BHG

Avbildet: Heidi Teigen Jevnheim
Heidi Teigen Jevnheim

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Nina Mari Hultgren
Nina Mari Hultgren

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat

Avbildet: Yvonne Tuva
Yvonne Tuva

HTV, Skjåk Kommune