Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. I tillegg finner du sakspapirene og protokollene til styremøter og årsmøter. Disse er synlige for alle innloggede medlemmer i lokallaget.

Ledelse

Avbildet: Hildegunn Belle
Hildegunn Belle

Leder

Avbildet: Anne Kolden Saghaugen
Anne Kolden Saghaugen

Nestleder

Avbildet: Ann Jorid Aker
Ann Jorid Aker

Medlem

Avbildet: Turid Flati Brobakken
Turid Flati Brobakken

Medlem

Avbildet: Anne-Gina Holen
Anne-Gina Holen

Medlem

Avbildet: Bente Hårstad
Bente Hårstad

Medlem

Avbildet: Trude Johnsen
Trude Johnsen

Medlem

Avbildet: Sjur Arne Lindby
Sjur Arne Lindby

Medlem

Avbildet: Anne Kolden Saghaugen
Anne Kolden Saghaugen

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Inger Lise Leirflaten
Inger Lise Leirflaten

1. varamedlem

Avbildet: Mette Eriksen
Mette Eriksen

2. varamedlem

Avbildet: Gry Kallåk
Gry Kallåk

3. varamedlem

Avbildet: Hilde Bjørklund
Hilde Bjørklund

4. varamedlem

Avbildet: Monica Håskjold Eide
Monica Håskjold Eide

5. varamedlem

Avbildet: Ragnhild Martinsen Grindstuen
Ragnhild Martinsen Grindstuen

6. varamedlem


Avbildet: Bente Hårstad
Bente Hårstad

Kontaktperson VGO

Avbildet: Anne-Gina Holen
Anne-Gina Holen

Kontaktperson FAS

Avbildet: Aud Leren
Aud Leren

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Hildegunn Belle
Hildegunn Belle

HTV KS kommune