Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. I tillegg finner du sakspapirene og protokollene til styremøter og årsmøter. Disse er synlige for alle innloggede medlemmer i lokallaget.

Ledelse

Avbildet: Hildegunn Belle
Hildegunn Belle

Leder

Avbildet: Anne Kolden Saghaugen
Anne Kolden Saghaugen

Nestleder

Avbildet: Ann Jorid Aker
Ann Jorid Aker

Medlem

Avbildet: Kari Elin Grotløkken Breden
Kari Elin Grotløkken Breden

Medlem

Avbildet: Anne Gina Holen
Anne Gina Holen

Medlem

Avbildet: Bente Hårstad
Bente Hårstad

Medlem

Avbildet: Trude Johnsen
Trude Johnsen

Medlem

Avbildet: Gry Kallåk
Gry Kallåk

Medlem

Avbildet: Anne Kolden Saghaugen
Anne Kolden Saghaugen

Regnskapsansvarlig

Avbildet: Inger Lise Leirflaten
Inger Lise Leirflaten

1. varamedlem

Avbildet: Mette Eriksen
Mette Eriksen

2. varamedlem

Avbildet: Sjur Arne Lindby
Sjur Arne Lindby

3. varamedlem

Avbildet: Hilde Bjørklund
Hilde Bjørklund

4. varamedlem

Avbildet: Monica Håskjold Eide
Monica Håskjold Eide

5. varamedlem

Avbildet: Ragnhild Martinsen Grindstuen
Ragnhild Martinsen Grindstuen

6. varamedlem

Avbildet: Bente Hårstad
Bente Hårstad

Kontaktperson VGO

Avbildet: Anne Gina Holen
Anne Gina Holen

Kontaktperson FAS

Avbildet: Aud Leren
Aud Leren

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Gry Kallåk
Gry Kallåk

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Hildegunn Belle
Hildegunn Belle

HTV KS kommune

Avbildet: Rønnaug Neraasen
Rønnaug Neraasen

HTV, Sykehuset Innlandet HF