Protokoll styremøte 08.12.2022

Publisert: 02.02.2023

Protokollen ble godkjent i styremøte 31.01.2023. Høringssvar til budsjett- og økonomiplan for Sel kommune er vedlegg i sak 41/2022.