Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Øyvind Melgalvis
Øyvind Melgalvis

Leder

Avbildet: Lise Marie Ruch Strand
Lise Marie Ruch Strand

Nestleder

Avbildet: Camilla Skaugen Gjerlaug
Camilla Skaugen Gjerlaug

Styremedlem

Avbildet: Ellen Amanda Grindheim
Ellen Amanda Grindheim

Styremedlem

Avbildet: Torunn Benedicte Kristoffersen Hermansen
Torunn Benedicte Kristoffersen Hermansen

Styremedlem

Avbildet: Marianne Krogrud
Marianne Krogrud

Styremedlem

Avbildet: Siv Hilde Kompen Myhre
Siv Hilde Kompen Myhre

Styremedlem

Avbildet: Jarle Bruun Olsen
Jarle Bruun Olsen

Styremedlem

Avbildet: Lise Marie Ruch Strand
Lise Marie Ruch Strand

Regnskapsansvarlig

Avbildet: Marianne Krogrud
Marianne Krogrud

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Sissel Bakaas
Sissel Bakaas

1. varamedlem

Avbildet: Sølvi Cocozza
Sølvi Cocozza

2. varamedlem

Avbildet: Tonje Flem Solgaard
Tonje Flem Solgaard

3. varamedlem

Avbildet: Lars Kristian Ødegårdstuen
Lars Kristian Ødegårdstuen

4. varamedlem

Avbildet: Frode Jevne
Frode Jevne

Kontaktperson BHG

Avbildet: Ellen Amanda Grindheim
Ellen Amanda Grindheim

Kontaktperson VGO

Avbildet: Torunn Benedicte Kristoffersen Hermansen
Torunn Benedicte Kristoffersen Hermansen

Kontaktperson FAS

Avbildet: Marianne Krogrud
Marianne Krogrud

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Siv Engen Heimdahl
Siv Engen Heimdahl

HTV, Norges Grønne Fagskole VEA

Avbildet: Nina Mari Hultgren
Nina Mari Hultgren

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat

Avbildet: Rønnaug Neraasen
Rønnaug Neraasen

HTV, Sykehuset Innlandet HF

Avbildet: Lise Marie Ruch Strand
Lise Marie Ruch Strand

HTV, Ringsaker Kommune