Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Sissel Høiberg
Sissel Høiberg

Leder

Avbildet: Ingrid Valdvik
Ingrid Valdvik

Nestleder

Avbildet: Ingrid Valdvik
Ingrid Valdvik

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Grethe Stokke Fjeld
Grethe Stokke Fjeld

Styremedlem

Avbildet: Magnhild Beate Galde
Magnhild Beate Galde

Styremedlem

Avbildet: Åsne Terese Haukdalen
Åsne Terese Haukdalen

Styremedlem

Avbildet: Kari Ousten Lyngved
Kari Ousten Lyngved

Styremedlem

Avbildet: Bjørg Lund
Bjørg Lund

3. varamedlem

Avbildet: Ingrid Valdvik
Ingrid Valdvik

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Grethe Stokke Fjeld
Grethe Stokke Fjeld

Kontaktperson BHG

Avbildet: Kari Ousten Lyngved
Kari Ousten Lyngved

Kontaktperson VGO

Avbildet: Magnhild Beate Galde
Magnhild Beate Galde

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Ingrid Valdvik
Ingrid Valdvik

HTV, Lom Kommune