Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Anne Grete Moen
Anne Grete Moen

Leder

Avbildet: Ingrid Eineteig Kraby
Ingrid Eineteig Kraby

Nestleder

Avbildet: Kristin Aal
Kristin Aal

Medlem

Avbildet: Per Sigmund Alnes
Per Sigmund Alnes

Medlem

Avbildet: Halvard Fredheim
Halvard Fredheim

Medlem

Avbildet: Sølvi Fredriksen
Sølvi Fredriksen

Medlem

Avbildet: Berit Melkild
Berit Melkild

Medlem

Avbildet: Ane Nyseth
Ane Nyseth

Medlem

Avbildet: Eva Kristiane Lostad Pettersen
Eva Kristiane Lostad Pettersen

3. varamedlem

Avbildet: Eirik Haugsbø Gulli
Eirik Haugsbø Gulli

4. varamedlem

Avbildet: Arthur Wiik
Arthur Wiik

5. varamedlem

Avbildet: Bodil Alver Moen
Bodil Alver Moen

6. varamedlem

Avbildet: Bodil Alver Moen
Bodil Alver Moen

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Jan Kristian Haugen
Jan Kristian Haugen

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Mari Gillund
Mari Gillund

HTV, Høgskolen i Innlandet

Avbildet: Jan Kristian Haugen
Jan Kristian Haugen

HTV, Lillehammer Kommune

Avbildet: Anne Grete Moen
Anne Grete Moen

HTV, Lillehammer Kommune

Avbildet: Christina Niemi Mølstad
Christina Niemi Mølstad

HTV, Høgskolen i Innlandet

Avbildet: Rønnaug Neraasen
Rønnaug Neraasen

HTV, Sykehuset Innlandet HF

Avbildet: Ole Bernhardt Vangen
Ole Bernhardt Vangen

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat