Styre og hovedtillitsvalgte

Hamar

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Kjetil Vangløkken

Leder
profileicon

Maria Therese Opsahl

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Eline Høiberget

Kontaktperson VGO

Medlemmer

profileicon

Mia Hornseth Røsten

Medlem
profileicon

Einar Graff Hugo

Medlem
profileicon

Hanne Liberg

Medlem
profileicon

Frode Løvbak

Medlem
profileicon

Trine Melby

Medlem
profileicon

Trine Lise Stensrud

Medlem
profileicon

Marit Hege Øyen

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Rolf Holm

1. Varamedlem
profileicon

Magne Tvinnereim

2. Varamedlem
profileicon

Anders Vasaasen

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Ruth-Helen Nilssen

HTV-KS-K
profileicon

Petter Haagensen

HTV, Utdanningsdirektoratet
profileicon

Rune Marius Hermansen

HTV, Høgskolen i Innlandet
profileicon

Torill Sælen

HTV, Bufetat Region Øst