Protokoll årsmøte i Utdanningsforbundet Hamar 21. mars 2019

Hamar
FOTO: Lise Beathe Hov

Publisert: 25.03.2019

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hamar ble avholdt som rent allmøte den 21. mars 2019. Tidligere år har vi hatt delegatårsmøte med 60 delegater. Årsmøtet i år huset 29 deltakere av 35 påmeldte. 

Kjetil Vangløkken ble valgt som ny leder av lokallaget og er også mandatsført med htv oppgaver i kommunen. Maria opsahl ble valgt som nestleder og htv skole. Ruth Helen Nilssen ble ny htv barnehage. Vi ønsker våre tillitsvalgte lykke til med arbeidet. Protokoll ligger vedlagt i menyen til høyre.