Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Grethe Romsås

Grethe Romsås

Leder

Avbildet: Laila Svendsgard

Laila Svendsgard

Nestleder

Avbildet: Hanne Mette Engen

Hanne Mette Engen

Medlem

Avbildet: Laila Svendsgard

Laila Svendsgard

Medlem

Avbildet: Bård Ove Øyen

Bård Ove Øyen

Medlem

Avbildet: Ådne Evjen

Ådne Evjen

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Anniken Sørum

Anniken Sørum

3. varamedlem


Avbildet: Grethe Romsås

Grethe Romsås

HTV KS kommune