Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Grethe Romsås
Grethe Romsås

Leder

Avbildet: Laila Svendsgard
Laila Svendsgard

Nestleder

Avbildet: Hanne Mette Engen
Hanne Mette Engen

Medlem

Avbildet: Laila Svendsgard
Laila Svendsgard

Medlem

Avbildet: Bård Ove Øyen
Bård Ove Øyen

Medlem

Avbildet: Ådne Evjen
Ådne Evjen

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Stine Byre
Stine Byre

1. varamedlem

Avbildet: Jørn Brekken
Jørn Brekken

2. varamedlem

Avbildet: Anniken Sørum Nylén
Anniken Sørum Nylén

3. varamedlem


Avbildet: Geir Snøva
Geir Snøva

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Bente Sæther
Bente Sæther

Leder av lederråd


Avbildet: Grethe Romsås
Grethe Romsås

HTV KS kommune