Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. I tillegg finner du sakspapirene og protokollene til styremøter og årsmøter. Disse er synlige for alle innloggede medlemmer i lokallaget.

Ledelse

Avbildet: Gunhild Haug
Gunhild Haug

Leder

Avbildet: Vegar Brandett
Vegar Brandett

Nestleder

Avbildet: Mona Irene Misvær Kravdal
Mona Irene Misvær Kravdal

Nestleder

Avbildet: Marte Bjørndal-Leaves
Marte Bjørndal-Leaves

Medlem

Avbildet: Siv Lie Huse
Siv Lie Huse

Medlem

Avbildet: Anne Laarsen
Anne Laarsen

Medlem

Avbildet: Anne Larsen
Anne Larsen

Medlem

Avbildet: Nina Tetlie
Nina Tetlie

Medlem

Avbildet: Hilde Trøhaugen
Hilde Trøhaugen

Medlem

Avbildet: Nina Tetlie
Nina Tetlie

Regnskapsansvarlig

Avbildet: Dag Inge Storholt
Dag Inge Storholt

1. varamedlem

Avbildet: Tom Remi Eriksmoen
Tom Remi Eriksmoen

2. varamedlem

Avbildet: Gunhild Haug
Gunhild Haug

Kontaktperson BHG

Avbildet: Vegar Brandett
Vegar Brandett

Kontaktperson GSK

Avbildet: Jon Tangvald
Jon Tangvald

Kontaktperson VGO

Avbildet: Siv Lie Huse
Siv Lie Huse

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Vegar Brandett
Vegar Brandett

HTV KS kommune

Avbildet: Gunhild Haug
Gunhild Haug

HTV KS kommune

Avbildet: Hilde Trøhaugen
Hilde Trøhaugen

HTV KS kommune