Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. I tillegg finner du sakspapirene og protokollene til styremøter og årsmøter. Disse er synlige for alle innloggede medlemmer i lokallaget.

Ledelse

Avbildet: Monica Bjørge
Monica Bjørge

Leder

Avbildet: Goro Skarpsno
Goro Skarpsno

Nestleder

Avbildet: Monja Tannåneset
Monja Tannåneset

Medlem

Avbildet: Heidi Jeanette Randen Valen
Heidi Jeanette Randen Valen

Kontaktperson BHG

Avbildet: Marte Korsen Nyhus
Marte Korsen Nyhus

Kontaktperson GSK

Avbildet: Grete Skukkestad
Grete Skukkestad

Kontaktperson VGO

Avbildet: Monja Tannåneset
Monja Tannåneset

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Gro Åsne Lohn
Gro Åsne Lohn

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Silje Thoresen Tannåneset
Silje Thoresen Tannåneset

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Monica Bjørge
Monica Bjørge

HTV KS kommune