Styre og hovedtillitsvalgte

Ledelse

Avbildet: Sissel Breie Henriksen
Sissel Breie Henriksen

Leder

Avbildet: Leif Pedersen
Leif Pedersen

Nestleder

Avbildet: Katrine Berg
Katrine Berg

Styremedlem

Avbildet: Tom Henry Elvedal-Johansen
Tom Henry Elvedal-Johansen

Styremedlem

Avbildet: Grethe Grindhaug
Grethe Grindhaug

Styremedlem

Avbildet: Kariann Rushfeldt Ittelin
Kariann Rushfeldt Ittelin

Styremedlem

Avbildet: Berit Dagny Johnsen
Berit Dagny Johnsen

Styremedlem

Avbildet: Mette Harr Meedby
Mette Harr Meedby

Styremedlem

Avbildet: Eva Mikkelsen
Eva Mikkelsen

Styremedlem

Avbildet: Robert Nesje
Robert Nesje

Styremedlem

Avbildet: Anders Nybø
Anders Nybø

Styremedlem

Avbildet: Hege Riise
Hege Riise

Styremedlem

Avbildet: Louise Kårikstad
Louise Kårikstad

1. varamedlem

Avbildet: Karen Inga Eira
Karen Inga Eira

2. varamedlem

Avbildet: Camilla Irene Bangsund Degerstrøm
Camilla Irene Bangsund Degerstrøm

3. varamedlem

Avbildet: Anders Hollingsæter Småsund
Anders Hollingsæter Småsund

4. varamedlem

Avbildet: Una Charlotte Øien
Una Charlotte Øien

5. varamedlem

Avbildet: Kari Gjertrud Skoglund Sara
Kari Gjertrud Skoglund Sara

6. varamedlem

Avbildet: Martine Berg
Martine Berg

7. varamedlem

Avbildet: Grethe Grindhaug
Grethe Grindhaug

Kontaktperson BHG

Avbildet: Hege Riise
Hege Riise

Kontaktperson BHG

Avbildet: Tom Henry Elvedal-Johansen
Tom Henry Elvedal-Johansen

Kontaktperson GSK

Avbildet: Mette Harr Meedby
Mette Harr Meedby

Kontaktperson VGO

Avbildet: Eva Mikkelsen
Eva Mikkelsen

Kontaktperson UH

Avbildet: Katrine Berg
Katrine Berg

Kontaktperson FAS

Avbildet: Berit Dagny Johnsen
Berit Dagny Johnsen

Leder av lederråd

Avbildet: Louise Kårikstad
Louise Kårikstad

HTV KS fylke

Avbildet: Anders Nybø
Anders Nybø

HTV KS fylke

Avbildet: Marit Breie Henriksen
Marit Breie Henriksen

HTV, Sámi Allaskuvla Samisk Høgskole

Avbildet: Nina Mari Hultgren
Nina Mari Hultgren

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat

Avbildet: Miriam Modalsli
Miriam Modalsli

HTV, Statped

Avbildet: Oddbjørg Hætta Sara
Oddbjørg Hætta Sara

HTV, De Samiske videregående Skoler

Avbildet: Grete Theodorsen
Grete Theodorsen

HTV, Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Avbildet: Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

HTV, Norlandia Health & Care Group AS