Streikemarkering i Karasjok

Unio er i streik for å forsvare tariffavtalen til våre medlemmer, som også inkluderer Utdanningsforbundets medlemmer i staten.

Tariffavtalen som Unio inngikk med staten sammen med Akademikerne – for bare to år siden – har vært bra for våre medlemmer. Avtalen har gjort det mulig å ta tak i den negative lønnsutviklingen for statsansatte med høyere utdanning.  

Nå vil staten tvinge oss over på en tariffavtale vi ikke ønsker. Unio og Akademikerne er klart størst i staten, men regjeringen velger likevel å overkjøre dette flertallet - uten å utrede konsekvensene først. Det er et udemokratisk maktmisbruk vi ikke kan finne oss i. 

I Finnmark er nær 50 medlemmer i Unio tatt ut i streik så langt. Disse jobber ved Sametinget, Samisk Videregånde skole, og i politiet.

blobid1.jpg

Streikende medlemmer utenfor Sametinget i lag med Sametingspresident Silje Karine Muotka. (TV: Ingri Maylèn Larsen. Th: Ann-Kristine Balto, begge fra den samiske videregående skolen i Karasjok). Foto Leif Pedersen

7116e8ea-f9d6-4db3-8865-6b23756ad0ad.jpg

Laila Katrine Holmestrand fra den samiske videregående skolen i Karasjok. Foto Leif Pedersen