Streikemarkering i Kautokeino

Streiken i Unio-Stat fortsetter. Her ser vi de streikenede i Kautokeino, foran Samisk høgskole/Sámi allaskuvla.

Streiken fortsetter med uforminsket styrke. Her ser vi Fylkesleder Sissel B. Henriksen (midten foran) i lag med de streikende i Kautokeino vise sin misnøye med Statens ønske om å tvinge alle over på en felles tariffavtale. Vil du lese mer om streiken og hvorfor Unio ikke gikk med på Statens betingelser, åpne lenkene under.