Streik i Staten

Unio stat er i streik. Staten vil tvinge alle statsansatte over på en tariffavtale som Unio og Akademikerne ikke ønsker. – Vi aksepterer ikke at staten overkjører våre medlemmer med tvang, sier Guro Lind, forhandlingsleder for Unio stat.