Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Finnmark

Utdanningsforbundet Finnmark arrangerte kurs for sine lokallagsledere og hovedtillitsvalgte den 22.-23. februar.

Utdanningsforbundet Finnmark arrangerte kurs for sine lokallagsledere og hovedtillitsvalgte på Thon Hotell Alta den 22.- 23.02.2024.  I tillegg hadde vi invitert inn arbeidsplasstillitsvalgte fra VGO til første del av torsdagen.

Torsdag fikk vi besøk av Inger Grødem Haraldsen fra sentralstyret som informerte våre tillitsvalgte om sentralstyret og deres satsing på ledermedlemmer i skole og barnehage.

 

Vi fikk også en digital forelesning fra Arbeidstilsynet om vold og trusler om vold i skole og barnehage. Nettverksjobbing var også en del av første dag.

 

Dagen ble avsluttet på Alta videregående skole, der vi fikk delta på et flott arrangement i regi av lokallaget i Alta. Her var det fokus på bemanningssituasjonen i barnehagen. Både politikere, styrere i barnehager, tidligere ansatte og 1.nestleder i Utdanningsforbundet, Ann Mari Milo Lorentzen var med i paneldebatten.

Ann Mari Milo Lorentzen kom også innom oss på fredag, der hun informerte oss om aktuelle saker fra Utdanningsforbundet sentralt. Årsmøter i lokallagene, økonomi, GSI-tallene og nytt fra medlemsgruppene var også temaer som ble diskutert i løpet av dagen.

Det ble to flotte dager med engasjerte tillitsvalgte og trivelige besøk fra sentralleddet.

Takk til alle tillitsvalgte for mange gode innspill og gode diskusjoner, og takk til Inger og Milo som tok seg tid til å komme til Finnmark.