Pesnjonistrådet hilser de streikende i Unio -Stat

Pensjonistrådet i Utdanningsforbundet Finnmark støtter streiken til Unio's medlemmer i Staten.

Fra ventre Aud Karin Vorren, Inger Støreng, Anne Therese Seppola, Harold Georg Olsen og Johan Daniel Danielsen Hætta.