Nytt fra Pensjonistrådet i Finnmark Februar 2024

Pensjonistrådet har hatt møte i Alta 21.februar 2024.   

Av saker som ble behandlet kan nevnes oppnevning av nytt sentralt pensjonistråd, planlegging av samling for pensjonistrådsleder/kontakter i lokallagene, deltakelse på LL/HTV samling, Fi-No-Tro samling i september.

I tillegg diskuterte vi hva som ligger i rollen som lokallagskontakt/fadder. Vi ble enige om at leder utarbeider et forslag til mal for arbeidet.

Under diskusjonen om oppnevning av sentralt pensjonistråd, kom det fram tydelig misnøye med saksframlegget til behandlingen i sentralstyret. Vi hadde håpet at Harald Bjørløw, leder av sentralt pensjonisråd siste periode, skulle få fortsette. Han har gjort en meget god jobb. Men argumentet for at han ikke ble oppnevnt på nytt, skuffer oss. Vi ønsker en avklaring fra fylkesstyret om de er enige i at pensjonistene bare skal tenke på pensjonistsaker.

Når det gjelder Fi-No-Tro samlingen ble vi enige om at leder sender en forespørsel til pensjonistrådene i Nordland og Troms for å høre om de interessert i å fortsette tradisjonen med en slik samling hvert år. Vi foreslår samling i midten av september.

Samlingen med pensjonister fra lokallagene avholdes 3.-4.juni 2024 i Alta. Det er viktig at lokallagene sørger for påmelding. Meld dere på når invitasjonen kommer!

Så minner vi om at lokallagsstyrene må bestemme hvem i lokallagsstyret som har ansvar for pensjonistene. (Sjekk vedtektene)

Vi ønsker også en oversikt over evnt. pensjonistråd/kontakter. Send navnene til leder Inger Støreng eller fylkesstyrekontakt Leif Pedersen.

Hilsen fylkespensjonistrådet

Pensjonistrådet ellers består av Anne Therese Seppola, Måsøy (nestleder), rådsmedlemmer Harold Olsen, Hammerfest, Karin Vorren, Tana og Johan Daniel Hætta, Kautokeino.

Vara: Hege Foss Westaard, Alta, Kurt Schjølberg, Vadsø og Aud Rigmor Trosten, Tana.